Skip to content

Onafhankelijke orthopedische expertise rapporten

Orthopedische expertise in het kader van een ongevallenverzekering, letselschade, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheidstelling.

Rapport2

Onze expertise rapporten en onderzoeken helpen u verder.

De samenstelling van het team ervaren orthopedisch chirurgen bedekt het gehele spectrum van de orthopedie. Iedere specialist heeft specifieke aandachtsgebieden in de eigen orthopedische praktijk die overeenkomen met die in het Expertise Centrum.

Wat kunt u van ons verwachten?

Alle orthopedisch chirurgen van het Expertise Centrum zijn lid van de Werkgroep Invaliditeit & Arbeidsongeschiktheid van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Deze werkgroep heeft tot doel het delen en uitbreiden van kennis met betrekking tot het verrichten van orthopedische expertises en het gebruik van de AMA-guides daarbij.

Orthopedische expertise

Onze expertise wordt geborgd door jarenlange ervaring.

Betrokken specialisten

Iedere specialist vanuit zijn of haar eigen aandachtsgebied.

Gewaarborgde processen

We handelen volgens een beproefde procedure.

Gewenst maatwerk

Naast standaard- en complexe expertise bieden wij ook maatwerk.

Play Video