Skip to content

Over ons

Onze expertise en aandachtsgebieden

Het Orthopedisch Expertise Centrum Twente is een centrum dat onafhankelijke orthopedische expertise rapporten maakt voor een diversiteit aan opdrachtgevers.

De samenstelling van het team ervaren orthopedisch chirurgen bedekt het gehele spectrum van de orthopedie. Iedere specialist heeft specifieke aandachtsgebieden in de eigen orthopedische praktijk die overeenkomen met die in het Expertise Centrum. Via het tabje “De Specialisten” kunt u vinden welke orthopedisch chirurgen werken voor het Expertise Centrum en wat hun specifieke aandachtsgebieden zijn.

Alle orthopedisch chirurgen van het Expertise Centrum zijn lid van de Werkgroep Invaliditeit & Arbeidsongeschiktheid van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Deze werkgroep heeft tot doel het delen en uitbreiden van kennis met betrekking tot het verrichten van orthopedische expertises en het gebruik van de AMA-guides daarbij. Via deze groep blijven ze op de hoogte van alle actualiteiten en ontwikkelingen in het veld.

Het Orthopedisch Expertise Centrum Twente is opgericht te Enschede en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder het nummer XXXXXXXX.

De werkzaamheden worden verricht in het Medisch Spectrum Twente, locatie Enschede en locatie Oldenzaal. Indien noodzakelijk kan op deze locaties ook radiologisch onderzoek verricht worden.

De orthopedisch chirurgen van het Expertise Centrum worden ondersteund door een secretariaat. Deze draagt zorg voor de planning van de afspraken, de communicatie tussen het Centrum en de opdrachtgever of de betrokken keurling en ondersteunt bij de uitwerking van de rapportages.

Kosten

Binnen het Expertise Centrum hanteren we voor alle specialisten, bij dezelfde arbeidsinspanning, dezelfde kosten. Hieronder staan richtprijzen.

Orthopedische Expertise (AOV, Arbo, UWV, andere verzekering)

– Standaard € 1.495,-

– Complex € 1.895,-

– Expertise in ander kader 240 euro per uur

Prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, administratiekosten, aanvullende kosten door beeldvormende afdeling, tolkendiensten, vertalingsbureaus, etc. indien geïndiceerd.

Verder dient vermeld te zijn dat de kosten voor orthopedische expertises niet gedekt worden door de ziektekostenverzekering van de keurling. Het gaat namelijk nadrukkelijk niet om een medische behandeling in het geval van een expertise.

Voor vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met info@oetwente.nl.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Overleg OE Twente copy
Werking OE Twente copy
Controle OE Twente copy
Controle OE Twente 2 copy
Logo-MST
Logo Santeon
Play Video