Kosten

Binnen het Orthopedisch Expertise Centrum hanteren we voor alle specialisten, bij dezelfde arbeidsinspanning, dezelfde kosten. Hieronder staan richtprijzen.

Orthopedische Expertise (AOV, Arbo, UWV, andere verzekering)

  • Standaard € 1.495,-

  • Complex € 1.895,-

  • Expertise in ander kader € 240 per uur.

Prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, administratiekosten, aanvullende kosten door beeldvormende afdeling, tolkendiensten, vertalingsbureaus, etc. indien geïndiceerd.

Verder dient vermeld te zijn dat de kosten voor orthopedische expertises niet gedekt worden door de ziektekostenverzekering van de keurling. Het gaat namelijk nadrukkelijk niet om een medische behandeling in het geval van een expertise.

Voor vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met info@oetwente.nl.