Procedure

Via de pagina aanvraag indienen kunnen aanvragen verstuurd worden. Het secretariaat zal de aanvraag vervolgens verwerken, nagaan op volledigheid en een afspraak inplannen bij de (gewenste) orthopedisch chirurg.

De expertise vindt plaats in het Medisch Spectrum Twente. De orthopedisch chirurg zal een uur in de agenda vrij plannen voor een uitgebreide anamnese en om gericht lichamelijk onderzoek te verrichten. De informatie uit deze ontmoeting wordt gecombineerd met het toegezonden dossier, inclusief de beelden van het aanvullend onderzoek. Dan zal de orthopedisch chirurg, in samenwerking met het secretariaat, een conceptrapport maken welke, wanneer deze klaar bevonden is, aan de keurling zal worden gestuurd ter inzage.

De orthopedisch chirurg zal altijd gebruik maken van de laatste leidraad of richtlijnen en indien geïndiceerd ook van de laatste versie van de AMA-guide. Het Expertise Centrum streeft er naar om dit alles zo snel mogelijk, maar ook zo secuur mogelijk te doen. Wanneer er extra informatie opgevraagd moet worden van elders zal dit leiden tot vertraging van de verwerking.

De rechten van de keurling in acht nemend (zie ook de pagina “rechten van betrokken”) zal het definitieve rapport, na de periode van 2 weken wachten naar de aanvrager verstuurd worden. Bij zaken waarbij hoor en wederhoor dient te worden toegepast wordt de procedure navenant langer, dit geldt ook voor rechtbankzaken waarbij beide partijen hun goedkeuring aan het rapport moeten verlenen alvorens het aan de griffier van de rechtbank kan worden aangeboden in definitieve vorm. Wanneer er, om wat voor reden dan ook, een rapportage in een andere taal dan de Nederlandse gewenst is wordt hiervoor, ongeacht de gewenste taal, een erkend vertaalbureau ingeschakeld door de opdrachtgever.

Uiteraard doet het Expertise Centrum haar uiterste best om rapportages binnen redelijke termijn af te ronden.

Voor vragen omtrent de voortgang van een rapport kun u ook terecht bij het mailadres info@oetwente.nl.